one sem i - i n f i n i te l ine

одна полу бе       с  к о н е ч    н     ая  л  иния | one sem   i          -  i n f i n       te  l  ine
для одного | for one (февраль 2014 | february 2014)

download full score (pdf)